เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการนำชมพิพิธภัณฑ์ เริ่มโดยการแนะนำวิธีการเดินทางไปเยี่ยมชมยังพิพิธภัณฑ์ ณ สถานที่จริง ผู้เข้าชมสามารถดูเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงแบบละเอียดได้โดยการอ่าน QR code ที่ติดอยู่กับวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาในวัตถุจัดแสดงได้มากยิ่งขึ้น